UAB “Zenipa” siekdama sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, užtikrinant racionalų gamtinių išteklių naudojimą, mažinant neigiamą poveikį aplinkai ir tausojant gamtinius išteklius, inicijuoja projektą, kurio metu bus įdiegtos technologinės ekoinovacijos ir sukurtas naujas produktas – iš atliekinės medienos presuotos medienos kaladėlės, skirtos komercinių padėklų gamybai, panaudojant pramoninės simbiozės principus ir vienos įmonės atliekas, paverčiant kitos įmonės žaliavomis, tokiu būdu užtikrinant tęstinį aplinkos apsaugos efektą. Iš atliekinės medienos presuotos medienos kaladėlės, komercinių padėklų gamintojams leis ženkliai sumažinti gamybines sąnaudas ir generuoti didesnį pelną. Medžio apdirbimo gamybinėms įmonėms, nereikės utilizuoti atliekinės medienos ir dėl to patirti papildomų išlaidų, mes tas atliekas supirksime ir panaudosime jas naujo produkto gamyboje. Įgyvendinus projektą padėklų gamintojai gaus dvigubą naudą: išsivešime jų gamybines atliekas ir pateiksime jiems naują produktą, presuotas medienos kaladėles t.y. būtiną komponentą padėklų gamyboje, prisidedant prie neigiamo klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmių mažinimo. Visa tai leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti konkurencinį pranašumą.