Techniniai parametrai katilo UKS

Wyszczególnienie j.m. Parametry techniczne kotla UKS (wysoki)
1. Moc nominalna kW 5 6,5 8 12 14 19 23 27 42
2. Średnia moc eksploatacyjna kW 2-5 2,5-6,5 3-8 4-12 5-14 6-19 8-23 9-27 14-42
3. Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia do 45 do 55 do 70 do 90 do 110 do 130 do 160 do 200 do 300
4. Jednorazowy zasyp paliwa kg 5 6,5 8 13 22 34 48 62 123
5. Rodzaj paliwa Podstawowe   Węgiel kamienny typu 32.1 kl. 26/9, sortyment Oll, rodzaj energetyczny
Zastępcze                                                        Mieszanka: 50% – Węgiel kamienny typu 32.1 kl. 26/9, sortyment Oll, 50% – Węgiel kamienny typu 32.1 kl. 24/12, sortyment  MI
6. Pojemność wodna kotła l 28 32 36 57 63 77 90 110 141
7. Masa zestawu bez wody kg 80 110 160 190 220 255 275 335 395
8. Wielkość wsypów zasypowych Wysokość mm 135 200
Szerokość 210 260 310 360
9. Głębokość paleniska mm 200 255 315 270 270 305 375 460 520
10. Szerokość paleniska mm 210 210 210 260 310 360 360 410 510
11. Max. temperatura wody °C 90
12. Stałopalność h > 4,5 do 12
13. Max. ciśnienie robocze Bar 1,0
14. Ciśnienie próbne Bar 4,0
15. Sprawność cieplna Paliwo podstawowe % 71 72 72 73 74 74 75 75 76
Paliwo zastępcze       64 65 65 66 67 67
16. Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 25 20 20 25 25 25 25
17. Wymagana wysokość komina m 5 7
18. Wymagany przekrój otworu komina cm² 200 284 450
 ϕ       190 230
19. Wymiary przekroju czopucha mm 100×140 ϕ160 180×180
20. Opory hydrauliczne mbar 21 25